වැඩිහිටියන්ගේ ව්‍යාපෘති සහ කුඩා දරුවන් කරුමය

කුඩා දරුවන් වැඩිහිටියන්ගේ ව්‍යාපෘති වලට ආදරයේ නාමයෙන් පාවිච්චි කිරීම සෑම දරුවෙකුටම විවිධ ප්‍රමාණ වලින් අත්විඳින්න වෙන කරුමයක්…. එහි අවමය විදිහට නෑදෑයන් හෝ දෙමාපියන්ගේ මිතුරන් ඉදිරියේ ගීතයක් ගැයීමට, නැටුමක් නැටීමට සිදුවීමේ සිට උපරිම දුර වන රියැලිටි වැඩසටහන් සහ ලමා මහන කිරීම් දක්වාම පැතිරෙනවා කියලායි මං හිතන්නේ..

ඒ අවස්ථා දෙකේදීම දරුවාට හිමිවන දක්ෂතාවයන් එලිදැක්වීමේ මාර්ග සහ දරුවාටත්, පවුලටත් හිමිවන අනෙකුත් ප්‍රතිලාභයන්ගේ මායාවන් දිගේ තමන්⁣ගේ දරුවා තමනුත් නොදන්නා අනන්තයන් වෙත දක්කාගෙන යන්න දෙමාපියන් පසුබට නොවන්නේ දරුවන්ට ඇති ආදරය නිසා වෙන්න පුලුවන්… නමුත් ඇත්තටම එහි ඇත්තේ දරුවාගේ දක්ෂතාවය හේතුවෙන් සමාජය ඉදිරියේ කැපී පෙනීමට වැඩිහිටියාට ඇති උවනාව හෝ දරුවා හරහා තමාට මෙලොවේදී හෝ පරලොවේදී හිමිවන ප්‍රතිලාභයන් ගැන වූ මුග්ධ ආශාවයි..

නමුත් ඔබගේ ඒ සැබෑ දාරක සෙනෙහස හෝ අවිඥානික මුග්ධ ආශාවන් දරුවාගේ සුන්දර සැහැල්ලු ලමාවිය අහිමි කරවන බව සිතීමටත්.. එතැනිනුත් නොනැවතී දරුවාගේ අනාගත ජීවිතයම අඳුරු කරවිය හැකි ව්‍යසන දාමයක අනතුර ගැන වඩාත් ඕනෑකමින් සිතන්නත්, බිය වන්නත් දැන් දෙමාපියන්ට ඕනෑවටත් වඩා දේවල් සිදුවී තිබේ…!

-ලංකා බණ්ඩාරනායක 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five + six =