යකාගෙ හැටියටය උප්පැන්න විමානය !

ඊයේ (2020.07.22) – උප්පැන්න සහතිකයේ ජාතිය ඉවත් කිරීමක් සහ ඒ වෙනුවට ජාතිකත්වය ඉදිරිපත් කිරීමක් ගැන කතාබහක් තිබිණි. එම කතාබහට අනුව ඉදිරියේදී සිංහල, දෙමළ වෙනුවට සියල්ලන්ට ශ්‍රී ලාංකික ලෙස යෙදිය හැකි බවට අදහස් ඉදිරිපත් විය.
අද (2020.07.23) – රෙජිස්ට්රාර් ජනරාල් එන්.සී.විතානගේගේ අත්සනින් නිකුත් කරන ලද අංක RG/AB/01 දරන මාධ්ය නිවේදනයට අනුව අලුතින් හඳුන්වාදීමට නියමිත උප්පැන්න සහතිකයේ ජාතිය ඉවත් කිරීමක් සිදු නොවේ. ජාතිය / ජන වර්ගය සහිතව, ජාතිකත්වය (Nationality) නමින් අලුතින් කොටුවක් ඊට ඇතුළත් කර ඇත.
පෙර උප්පැන්න සහතිකයේ ජාතිය යන්න ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් වූයේ Race ලෙස ය. අලුතින් හඳුන්වාදීමට නියමිත උප්පැන්න සහතිකයේ එය ජන වර්ගය ලෙස හඳුන්වා ඇති අතර, එය Ethnicity ලෙස දැක්වේ.
එකිනෙකාගේ සංස්කෘතික අනන්යතාවන්ට ගරුකිරීම වැදගත් ය. මනුෂ්‍ය  ජාතිය බිහිවන්නේ එතැනින් ය. කළ යුත්තේ මේ සියලු බෙදීම් ඉවත් කොට සියල්ලන්ට සමාන පිළිගැනීමක් හිමිවන සමාජ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කිරීම ය.
බලය ලබාගැනීම සහ බලය පවත්වාගැනීම වෙනුවෙන් දන්නා උපක්රම සියල්ලත්, අලුතින් නිර්මාණය කරන උපක්‍රමත්  යොදන මහත්තුරුන්, මේ බෙදීම් අවලංගු කරන්නේ නැත. ඔබට එකතු වන්නට ඉඩක් දෙන්නේ නැත. ඒ නිසා යකාගෙ හැටියට ය මේ විමානයත්…!
 මේ උප්පැන්නය ගැන කතාවෙන් රාජසභා මණ්ඩප කතාව එහෙ-මෙහෙ වූ සහ තවදුරටත් ඒහෙම වන බවත්, ඊයේ කතාව නිසා අදාළ මතයේ සිටින බහුතරය විසින් ආණ්ඩුව ගැන ඇස් කොණෙන් බැලීම, මේ නිවේදනයට ලබාදෙන ජනප්‍රියත්වයෙන්  අවසන් වන බවත්, ඡන්දයට සති දෙකක් තියා මේ ජාතියෙන් වැඩ කිරීම අර ජාතියේ ම උපක්‍රම  අතරින් තවත් ඒකක් බවත් තේරුම් ගෙන මේ සටහන තැබීමි.
-ශාලික විමලසේන 
Leave A Reply

Your email address will not be published.

four − 1 =