ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් තෙමසකට නවතී

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ පුහුණු කටයුතු ඔක්තෝබර් මාසය දක්වා අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේදී නිරතවීමට තිබූ එකම ජාත්‍යන්තර තරගය වන චීනයේ සන්යා හී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ආසියානු වෙරළ ක්‍රීඩා උළෙල තාවකාලිකව අත්හිටුවීමත් සමඟ මෙම තීරණය ගෙන තිබේ. නොවැම්බර 25 සිට දෙසැම්බර් 5 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මෙම තරගාවලිය වෙනුවෙන් ජාතික වෙරළ වොලොබෝල් කාන්තා සහ පිරිමි සංචිත දෙකක් පුහුණුවීම් ආරම්භ කර තිබුණි.

මේවන විට ආසියානු වොලිබෝල් සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කර තිබූ කාන්තා සහ පිරිමි ශුරතා තරඟ  10ක් අතරින් 6ක් දැනටමත් අවලංගු කර තිබේ. ඉතිරි තරගද මේ වන විටත් කල් දමා ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − thirteen =