දිස්ත්‍රික් පහකට නාය යෑමේ අවදානමක්

ගතවූ දින දෙකක කාලසීමාවේ ඇතිවූ අධික වැසි තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් පහකට නාය යෑමේ අවදානමක් ඇතැයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මේ අනුව කොළඹ,කලුතර, කෑගල්ල,රත්නපුර සහ ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික් තුළ මෙලෙස නාය අවදානමක් ඇති බව හඳුනාගෙන ඇතැයි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

විශේෂයෙන් පසුගිය පැය 24 ක කාලයේදී වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 100 ඉක්මවා සටහන් වී තිබේ. මෙම තත්වය තවදුරටත්පැවතියහොත් නාය යෑම්, පස් කණ්ඩි කඩා වැටීම් සිදුවිය හැකි අතර ඒ පිලිබඳ සැලකිලිමත්වන ලෙස ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.

මේ අතර දැනටමත් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 101 දශම 6 ඉමදූව – පින්නදූව අතර පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් වාහන ධාවනය තාවකාලිකව නතර කර කිරීමට කටයුතු කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 3 =