ක්‍රිකට් අනුග්‍රාහකත්වය නැවතත් ‘ඩයලොග්’ට

‘ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්’ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහකත්වය ඉදිරි වසර තුනක් සඳහා නැවතත් ‘ඩයලොග් ආසියාටා’ සමාගමට ලබා දීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත.

ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහකත්වය වෙනුවෙන් ඉදිරි වසර තුන සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේ දී ‘ඩයලොග්’ සමාගම සහ ඉන්දීය සමාගමක් ඉදිරිපත් වී ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම සමාගම් දෙක අතුරින් ‘ඩයලොග්’

සමාගමෙන් වැඩි ඉල්ලු‍ම ලැබී ඇති බව ‘ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්’ ආරංචිමාර්ගවලින් දැනගන්නට ලැබේ.

මීට පෙර ද  ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහකත්වය ‘ඩයලොග්’ සමාගම ලබා ඇති අතර, පසුගිය

වසරේ (2019) මුල දක්වා ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයා ලෙස කටයුතු කළේ ය. එහෙත්, 2019 වසරේ මැයි මස එංගලන්තයේ දී ආරම්භ වූ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී ඉන්දියාවේ පානීය ජලය සපයන සමාගමක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක ලෙස කටයුතු කර තිබිණි.

මෙම වසර මුල දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අනුග්‍රාහකයකු තෝරා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවන ලදී. කෙසේ නමුත්, ‘ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්’ බලාපොරොත්තු වූ ආදායම මෙම ටෙන්ඩරයෙන් නොලැබෙන බව ක්‍රිකට් ආරංචිමාර්ග වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + 7 =