ආණ්ඩුවේ බදු බරට එරෙහිව ත්‍රිකුණාමලයේ විරෝධතා!

ආණ්ඩුවේ බදු බරට එරෙහිව ජාතික ජන බලවේගය විසින් අද දින (20/07/16) ත්‍රිකුණාමලය බස් නැවතුම්පොළ අසලදී පැවත් වූ නිහඬ විරෝධතාව පවත්වන . මෙම අවස්ථාවට ජාතික ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් මෙවර මහා මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වෙන අපේක්ෂක අරුන් හේමචන්ද්‍ර සහබාගී වූ අතර මෙම නිහඬ විරෝධතාවයට ප්‍රෙදේශයේ ජනතාව විශාල පිරිසක් සහබාගි විය. මෙහිදී විරෝධතා කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් අතර ‘පොරොන්දු වූ ලීසිං සහන ලබාදෙන ලෙසත්, තෙල් මිල අඩු කරන ලෙසත්, විදුලි බිල, වතුර බිල, අඩු කරන ලෙසත්, විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 + nineteen =