රියදුරු බලපත් හදන්න යුධ හමුදාවට පැවරීමට යයි

2021 වසරේ සිට රියදුරු බලපත‍්‍ර සකස් කිරීම ශී‍්‍ර ලංකා යුධ හමුදාවට පැවැරීමට රජයේ අවධානය යොමුවී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙයට හේතු ලෙස සඳහන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රියදුරු බලපත‍්‍රයක් ලබා ගැනීමේදී ඒ සඳහා රුපියල් 1,340ක් වැනි මුදලක් ගෙවීමට සිදු වන අතර පුද්ගලික සමාගමක් වෙත පවරා ඇති රියදුරු බලපත් නිකුත් කිරීමේ කාර්යය හේතුවෙන් මෙරටට හිමි විය යුතු අති විශාල මුදලක් වාර්ෂිකව විදේශයන්ට ඇදී යන බව මෙහිදී සාකච්ඡාවට ලක් වී ඇත.

මේ අතර සාකච්ඡාවකදී ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න සඳහන් කර ඇත්තේ ඉතාමත් අඩු මුදලකට රියැදුරු බලපත‍්‍රය සකස් කිරීමට යුද හමුදාවට හැකියාව ඇති බවයි.

මේ පිලිබඳ සම්බන්ධීකරණය සඳහා යුධ හමුදාව සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ කමිටුවක් පත් කිරීමට ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා විසින් එහිදී පියවර ගෙන ඇති බවද වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + 5 =