ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් හා ETI මුද්‍රා තබයි

අද (13) සිට ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් පීඑල්සී සහ ඊටීඅයි ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් යන ආයතනවල ව්‍යාපාරික කටයුතු අත්හිටුවා ඒවා මුද්‍රා තබන ලදී.

වසර දහයක සිට එනම් 2011 වසරේ සිට පැවති විවිධ අක්‍රමිකතා හේතුකොටගෙන ETI ෆිනෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය සහ ස්වර්ණමහල් ෆයිනෑන්ෂියල් සර්විසස් පීඑල්සී ආයතනය මේ වන විට බංකොලොත්භාවයට පත්ව තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එම ආයතන යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සපයන ලද මාර්ගෝපදේශන සඳහා සෑහීමකට පත්විය හැකි පිළියම් යෙදීමට මෙම ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ කළමනාකාරීත්වය දිගින් දිගටම අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් 2018 ජනවාරි 02 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් එකී ආයතනවල මෙහෙයුම් කටයුතු සීමා කිරීම, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ බලතල සීමා කිරීම මෙන්ම එම ආයතන කටයුතු අධීක්ෂණය සඳහා කළමනාකාර මණ්ඩලයක් ද පත් කරන ලදී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + 15 =