එජාප ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය එළියට

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ලබන සතියේ එළිදැක්වීමට පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ සැලසුම් කර ඇත.
මුද්‍රණය කරන ලද සාරාංශගත ලේඛනයක් ජනතාව අතරට යැවීමටත්, සම්පූර්ණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රරකාශය අන්තර්ජාලය හරහා කියැවීමට හැකි වන අයුරින් යොමු කිරීමටත් සකස් කර තිබීම විශේෂත්වයකි.
විවිධ ක්ෂේත්‍ර සඳහා සුවිශේෂී වන කරුණු ඇතුළත් මුද්‍රිත පිටපත තැපැල් ඡන්දයට පෙර සියලු ම රාජ්‍ය සේවකයන් වෙත යැවීමටත්, ගෙයින් ගෙට බෙදාහැරීමටත් සැලැසුම් කර ඇති අතර, මුද්‍රිත පිටපතේ සම්පූර්ණ පිටපත කියවිය හැකි අන්තර්ජාල යෙදවුම ඇතුළත් කිරිමටත් කටයුතු යොදා තිබේ.
මෙරට ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථිකය හා නාගරික ආර්ථිකය මෙන්ම රැකියා බිහි කිරීම ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට අදාළ කරුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට ඇතුළත් කිරිමට නියමිත බවද වාර්තාවේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ මැදි ආදායම් ලබන ජනතාවගේ ආර්ථිකය ගොඩනැඟීම සම්බන්ධයෙන් වන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව වෙනමම ප්‍රකාශයක් මුද්‍රණය කර ජනතාවට බෙදා දීමට ද අපේක්ෂිත බව සඳහන් වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + 16 =