පොහොට්ටුවේ ප්‍රචාරක රැළි දින 3කට නවත්වයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රධාන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද සියලු ප්‍රචාරක රැළි තාවකාලිකව නැවැත්වීමට ක්‍රියා කරන ලෙස පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ උපදෙස් ලබා දී ඇති බවා එම පක්ෂය පවසයි.

මෙම තීරණයට අනුව 13, 14 සහ 15 යන තෙදින තුළ එම පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂසහභාගීවීමට නියමිතව තිබූ සියලු ප්‍රචාරක රැළි අත්හිටුවීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

බැසිල් රාජපක්ෂ ඉල්ලීමට අනුව මැතිවරණය සඳහා තරග කරන පොදුජන පෙරමුණු අපේක්ෂකයින් සංවිධානය කරන සියලු හමුවීම් සහ කුඩා රැස්වීම් සියල්ලද මෙම දින තුළ සීමාකරන ලෙසද එල්ලිම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.
පසුගිය දින කීපයේ ජනාධිපතිවරයා සහබාගි වූ කොළඹ පැවති ජනහමු වල ද නිරෝදායන නීති වලට අනුව සිදු නොවූ බව අප වාර්තා කරුවන් පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

9 + 13 =