අපේක්ෂක ස්ටිකර් පෞද්ගලික වාහනවලින් ගලවා ඉවත්කරන්න පියවර

 

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, මහින්ද දේශප්‍රිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ, මැතිවරණ නීතිරීතිවලට අනුකූල නොවන ආකාරයට පෞද්ගලික බස් රථ, ත්‍රිරෝද රථ හා සෙසු පෞද්ගලික වාහනවල අලවා ඇති මැතිවරණ ප්‍රචාරණ දැන්වීම් වහාම ගලවා ඉවත් කිරීමට ක්‍රියාකරන ලෙසයි.
එලෙස ක්‍රියා කිරීම 1981 අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 74 වන වගන්තිය යටතේ වරදක් බවද ඔහු සඳහන් කරයි.

මේ වන විට පෞද්ගලික වාහනවල පක්ෂ හෝ අපේක්ෂකයන් ප්‍රවර්ධනය වන වැකි, සලකුණු මෙන්ම ඡායාරූප ඇතුළත් ස්ටිකර් හෝ බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරන බවට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවද, දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

මෙම ස්ටිකර් අලවා ඇති වාහන වළ ස්ටිකර් ගලවා ඉවත්කිරීමට සෑම පොලිස් බල ප්‍රදේශයක් ම ආවරණය වන ආකාරයේ හදිසි පරීක්ෂා කිරීම් සිදුකිරීමට අදාල නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු වෙත සහ කොට්ඨාස බාර පොලිස් නිලධාරීන් වෙත ද පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ද වෙතද අවශ්‍ය උපදෙස් නිකුත් කර ඇති බව මහින්ද දේශප්‍රිය පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + 1 =