“ඒක හරියට හුස්ම ගන්නවා වගේ වැඩක්”

Janaka Malmuthurama ලංකාවෙ අපට ඉන්න දක්ෂ ආලේඛ්‍ය චිත්‍ර අඳින අපේ පරම්පරාවෙ කෙනෙක්. කොහොමද ඔහු දක්ෂ වෙන්නෙ මේ වැඩේදි? දෙස් විදෙස් එක එක කලාපයන්වල ඒ කියන්නෙ චිත්‍ර කලාව , සංගීතය , සිනමාව, විද්‍යාව, ලේඛනය, දේශපාලනය ආදී කලාපයන්වල මුද්‍රාවක් තැබූ චරිත දෙස ඔහු පැන්සලෙන් සහ පින්සලෙන් අල්ලන අපූර්වත්වය නිසාය. මොකක්ද මේ අපූර්වත්වය ජනක අපට මුණගස්සන? යම්කිසි චරිතයක ඇතුළාන්තය එක්ක මතුපිට අඳින්න හැමෝටම බෑ.සමහර ඒවා මතුපිට ඇඳීම් විතරයි. නමුත් ජනක මෙතැනදී ඒ ඇතුළ මතුපිටදි අපට දකින්න සලස්වනවා. ඇත්තටම portrait කියන විෂය දන්න කෙනෙකුට මේ ඇඳීමේ බරපතලකම අහුවෙනවා. ඒ අර්ථයෙන් හැමෝටම portraits අඳින්න බෑ.

ජනක පැන්සලෙන් හෝ දිය සායමෙන් ඇන්දාම ඒ ද්‍රව්‍යමය ගුණය තියාගන්න එකම අපූර්වත්වයක්. ඡාරූපයක් බලාගෙන ඒකම අඳින එක වෙනම වැඩක්. නමුත් ජනක අපට ඡායාරූපයෙන් එහාට ගිය චිත්‍රමය මතුපිටක් ගෙනත් දීමෙන් වෙනම රහක් හදනවා. සමහර ඇඳීම් ක්ෂණික ඇඳීම්. සමහර ඒව වෙලාව අරන් කරපු ඇඳීම්. මේ හැම ඇඳීමක්ම ශිල්පීය ගුණය ඉක්මවා ගිය professional ඇඳීම්. හොඳට බලන්න ඡායාරූපයක තියෙන පැතලි ගතියට ඔහු volume එක ගලපන විදිය. ඒ තමයි ශිල්පීය දක්ෂතාවය.
තව දෙයක් ඔහු කලු පාටින් සුදු හම ඇඳින විදිය. එකම පැන්සල technically වෙනස් කරන එකත් ඔහුගෙ මේ ශිල්පීය දක්ෂතා ගොන්නේම තියෙන ඒවා. මේ portraits පෙළ දකින ඔබට තේරේවි ඔහු මේ දිගේ විශ්වාසයෙන් ගමන් කරන විදිය. ඒ විශ්වාසය තමයි කෙනෙක් ගමන් කරවන්නෙ. ඉතින් ජනක මේ දිගේ ගොඩක් දුර ගමන් කරපු කෙනෙක්. ඉල්ලීමක් ඇතත් නැතත් ඔහු මේ වැඩේ නියැලෙනවා. ඒක හරියට හුස්ම ගන්නවා වගේ වැඩක්. එකම වැඩක එක දිගට ඉන්න මිනිහෙකුට සමහර තැන්වල තමන්වම පහුවෙනවා. ජනකගෙ portraits බලද්දි ඔබට ඒක වැටහේවි.

-ප්‍රගීත් රත්නායක

Janaka Malmuthurama

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 3 =