හෙට සිට පළමු අදියරේ දරුවන්ට පාසැල් ඇරඹේ

කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් පසු එය මෙරට තුළ පාලනය වීමත් සමඟ රට පුරා පාසල් වළ අධ්‍යාපන කටයුතු ඇරැඹිමේ ළමුන් සඳහා පළමු අදියර හෙට ( 06) 13 , 11 සහ 5 යන ශ්‍රේණි සිසුන්ට පමණක් ඇරැඹිමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කියයි.

මෙහි පළමු අදියර පසුගිය ජුනි 29 වැනිදා ඇරැඹි අතර එහිදී සියලු පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සේවකයින් සහ පාසල් කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජිකයන් පමණක් කැඳවීම සිදුවිය.

ඒ අනුව ජුනි 29 වැනිදා සිට පාසල් පිරිසිදු කර ගැනීම, විෂබීජහරණය, දෑත් සේදීමේ පරිශ්‍ර සහ ගිලන් කාමර සූදානම් කිරීම ඇතුළු සෞඛ්‍යාරක්ෂක පහසුකම් සකස් කරගැනීම සිදු විය. එසේම සිසු දරුවන් පාසලට කැඳවීමෙන් පසු ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යන ආකාරය පිළිබඳවද උපදේශන පුහුණු ලබා දීම සිදු කෙරිණි.

මෙහි ඊළඟ අදියර ජුලි මස 20 වැනිදායින් ආරම්භ කෙරෙන අතර, 12 සහ 10 වැනි ශ්‍රේණි දරුවන් එදිනට පාසල් වෙත කැඳවනු ලබයි. මේ අතර ජූලි 27 වැනිදා සිට හතරවැනි අදියරේ පාසල් කටයුතු ආරම්භ කෙරෙන අතර එහිදී 3, 4, 6, 7, 8, 9 ශ්‍රේණි සිසුන් කැඳවීමට නියමිතය.

කෙසේ නමුත් 1, 2 ශ්‍රේණි සිසුන්ට පාසල් නැවත ආරම්භ කරන දිනය ඉදිරියේදී දැනුම් දැනුම්දීමට නියමිත බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි .

පාසල් විවෘත කිරීම සම්බන්ධ ව යෝජිත ව ඇති විශේෂ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාවට නැංවෙන මෙම කාලය තුළ පාසලට ගුරුවරුන් පැමිණීමේ දී තමන්ට නියමිත කාලසටහන් අනුව අදාළ කාලපරිච්චේද තුළ ඉගැන්වීමට පමණක් පාසල තුළ රැඳීම ප්‍රමාණවත් වන බවත්, විදුහල්පතිවරයා විසින් අතිරේක කාර්යයන් පවරා ඇති අවස්ථාවක හැර, සියලු ගුරුවරුන් පාසල් තුළ පස්වරු 3.30 දක්වා රැඳී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය නොවන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පාසල් ආරම්භය උදෑසන 7.30 ට සිදු වන අතර විදුහල්පතිවරයා විසින් සකස්කරන ලද කාල සටහනට අනුව දහවල් 1.30 ට හෝ 3.30 ට පාසල් කාලය නිමා කළ හැකි බවද අමාත්‍යංශය කියයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 − thirteen =