කොළඹ රථගාල් ගණන් උස්සයි !

7

කොළඹ නගර සිමාවේ වහාන නැවැත්වීමේ ස්ථානයන්හි මෙතෙක් පැයකට අය කළ මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබේ.
මේ පිළිබද ප‍්‍රශ්න කරන රියදුරන් ඇතුළු වාහන හිමියන්ට රථගාල්වල සිටින අයකැමියන් පවසා ඇත්තේ කොරෝනා වසංගතයෙන් පසු මිල ගණන් ඉහළ දමන ලෙස තමන්ට දැනුම් දී ඇති බවයි.
ඒ අනුව රථගාල් පැයක් වෙනුවෙන් අය කරන ගාස්තුව රුපියල් 10 කින් ඉහළ දමා තිබේ. යතුරු පැදියක් නැවත්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 20 සිට 30 දක්වාද, ත‍්‍රිරෝද රථයක් නැවැත්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 30 සිට 40 දක්වාද, කාර් ඇතුළු සැහැල්ලූ වාහන වෙනුවෙන් අය කළ රුපියල් 50 ක මුදල රුපියල් 60 දක්වාද ඉහළ දමා තිබේ.
කොළඹ නගර සභාව හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම රථගාල් බදුදී ඇති අතර පෞද්ගලික අංශය විසින් ඒවා පාලනය කරනු ලබයි.
-ලසන්ත වීරකුලසූරිය

Previous article
Next articleරාජ්‍ය ආයතන පාඩුව රුපියල් බිලියන 152ක් !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here