ලෝක බැංකුවෙන් ලංකාවට අලුත් කළමනාකාරිනියක් !

ලෝක බැංකුව විසින් ලංකාවේ නව කළමනාකරු ලෙස ජපන් ජාතික චියෝ කන්දා මහත්මිය පත් කර තිබේ.
ලෝක බැංකු ප‍්‍රතිපාදන යටතේ ක‍්‍රියාත්මක ඩොලර් බිලියන 2.3 ක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතින් අධික්ෂණය කිරිම ඇයගේ ප‍්‍රමුඛ වගකීම බව ලෝක බැංකුව නිවේදනය කරයි.
එසේම ශ‍්‍රී ලංකාව විසින් ලබා ගෙන ඇති ණය වෙනුවෙන් ගෙවන පොලිය කල් දමන ලෙස රජය කර ඇති ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුවට නිර්දේශ ලබාදීමේ බලධාරියා වන්නේද චියෝ කන්දා මහත්මියයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × two =