මැතිවරණ කටයුතු වලට ආගමික ස්ථාන තහනම්

මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ආගමික ස්ථාන භාවිතයට ගැනීමෙන් වළකින ලෙස පැෆ්රල් සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලීමක් කරයි.

පැෆ්රල් සංවිධානය පවසන්නේ 1981 අංක 1 දරණ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 79 (2) අනුව ආගමික ස්ථානවල මැතිවරණ ප‍්‍රචාරණ කටයුතු සිදුකිරීම මැතිවරණ දූෂණය නැමති වරදට ඇතුළත් වන බව පෙන්වා දෙයි.

ආගමික රැස්වීමකදී යම් අපේක්‍ෂකයකුට ඡන්දය දීමට හෝ නොදීම සඳහා පෙළඹවීම, එකී කාර්යයන් සඳහා ආගමික රැස්වීමකදී ප‍්‍රචාරක පත‍්‍රිකා, ඡායාරූප ආදිය බෙදාහැරීම මෙන්ම යම් අපේක්‍ෂකයකු ප‍්‍රවර්ධනය හෝ යම් අපේක්‍ෂකයකු අගතියට පත් කිරීම පිණිස පූජනීය ස්ථානයක මහජන රැස්වීමක් සංවිධානය කිරීම මගින් මැතිවරණ දූෂණ ක‍්‍රියා යටතේ වන අයුතු බලපෑම නැමැති වරදට වරදකරු වන බව පනතේ 79(2) වගන්තිය දක්වා ඇති බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

මෙම ක‍්‍රියාවක් සිදුකරන පුද්ගලයකු මහාධිකරණයක් ඉදිරියේ පවත්වන නඩු විභාගයකදී වරදකරු වුවහොත් රුපියල් පන්සියයක දඩයක් හෝ මාස 6ක සිරදඬුවමක් හෝ එම දඬුවම් දෙකම පැනවිය හැකි අතර එයට අමතරව වසර 7ක් දක්වා කාලයකට මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීමට හෝ ඡන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමට නුසුදුස්සෙකු වන බව පනතේ 81 වන වගන්තිය දක්වා ඇති බවද පැෆ්රල් සංවිධානය පවසයි

ඒ අනුවමෙය පිළිපදිමින් මැතිවරණයේ නිදහස සහ සාධාරණත්වය සඳහා දායකවන ලෙස සියලුම ආගමික නායකයින් සහ ආගමික ස්ථාන භාර පූජ්‍ය/පූජක උතුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five − 4 =