අවසන් නිවේදනය මෙන්න

2011 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය ‘පාවාදුන් බවට’ එවකට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් කළ පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නොමැති නිසා නවතා දැමූ බවට  පොලිස් මුලස්ථාන පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය නිවේදනය කළේය.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × 3 =