ළමා චිත්‍රයේ පසු කල නොහැකි ක්ෂිතිජය

ළමා චිත්‍රයේ සංකේත ලෝකය පුළුල් කරපු ගොඩක් අයගේ වීරවරිය සිබිල් නැන්දා ය .ඒක අපට ආඩම්බර වීමට කාරණාවක්. ජපානය වගේ රටකට සිබිල් නැන්දා වටින්නේ ඒ නිසා .ලෝකයේ ළමා සිත්තර සිත්තරියන් අතර , සිබිල් නැන්ද තෝරා ගන්නා ලද සිත්තරියක් වන්නේ ඒ නිසා .සිබිල් නැන්දගේ චිත්‍ර ළමයින්ට ගොඩක් ලං වන්නේ මම හිතන විදියට “ළමයින්ගේ ආශාව” ඒ තුළ පිහිටුවන නිසා වෙන්න ඇති .ගොඩක් තාර්කික නොවී සාමාන්‍ය වීමෙන් ළමයින්ට ලං වීමයි ඇය කරන්නේ .මෙහෙම චිත්‍ර ඇඳලා ළමයින් සහ වැඩිහිටියන් දිනා ගත් සිබිල් නැන්දා කීප විටක් ඇත්තට මුණ ගැසී තිබෙනවා.සිබිල් නැන්දාගේ රේඛාවෙන් ළමයින් නිදහස් කර ගත්තා.ඒ නිදහස් කර ගැනීම යනු මාලිමාව අහිමි පරපුරකට මුදුන් මුලක් වීමයි.ඇත්තටම ඇය ලොකු පොඩි හැමෝගේම නැන්දාය.ඇය ළමයින්ට ඇන්දාට ලොකු අයත් ඇයව උරා ගත්තා.ඒ නිසයි ඇය එකවර පරම්පරා කීපයක ඇවිද යන්නෙ.අද වගේ smart නැති සමාජයක ඇය smart විදියට ඇන්දා .අවසානයේ සිබිල් සමාජයට සිබිල් අයිතිවාසිකම අහිමි වී ඇත.

-ප්‍රගීත් රත්නායක

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + twenty =