සේනාධිපති වැනි චණ්ඩි සල්ලිකාරයන් මෙල්ල කළ හැකි සියලු දේට කැපවෙනවා

හැකි තරම් පළල් ප්‍රගතිශීලී කඳවුරක්
“අර අවන්ගාද් සේනාධිපති කියනවා අනුර කුමාර ඇතුළු පිරිස ගෙදර යවන්න විශේෂයෙන් මුදල් වියදම් කරන කරන බව.

ඔහු ඒ “ගෙදර යවනවා ” යැයි තර්ජනය කරන්නේ ඉතා ගතානුගතික මිණුම්දඬුවලින් ගත්තත් පසුගිය පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි ක්‍රියාකාරීම මන්ත්‍රීවරු පිරිසට.

(සේනාධිපති වගේ වාචාලයෙකුට අනුර කොළඹින් පරද්දන්න බැරි බව වෙනම කතාවක්.)

ලංකාවේ කිසිම දේශපාලකයෙක්ගේ යටිකූට්ටු ඩීල් ගැන මම දන්නෙ නෑ. ඒත් සේනාධිපති වගේ ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයෙහි ඉහළ යාම පිළිබඳ පැහැදිලි ගමන්පථයක් නැති අහස් කූරක් සේ ඉහළ ගිය ධනපතියෙක් කෝටි මෙච්චර ගණනක් සමාජසාධාරණය වෙනුවෙන් යම් හඬක් හෝ නගන පිරිසක් පරාද කරන්නට වෙන් කරන බව ප්‍රසිද්ධියේ කියන විට ප්‍රගතිශීලි ජනතාව කළ යුත්තේ කුමක්ද?

මම නම් ජාතික ජනබලවේගයෙන් හැකි තරම් වැඩි පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න කැපවෙනවා. සේනාධිපති වැනි චණ්ඩි සල්ලිකාරයන් මෙල්ල කළ හැකි සියලු කටයුතුවලට කැපවෙනවා.

ජාතික ජනබලවේගෙට ඡන්දෙ නොදෙන අය පවා තම තම දේශපාලන නායකයන්ට කිවයුතු දෙයක්, නැත්නම් තමන්ම සිතා බැලිය යුතු දෙයක් තියෙනවා: ඒ තමයි “අහවලා පරාජය කරන්නට මම මෙච්චර සල්ලි වෙන් කරනවා කියන සල්ලිකාර චණ්ඩි ඉන්න රටක් ධාර්මික රටක්ද ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රටක්ද” කියන කාරණය.

එහෙම ප්‍රසිද්ධියෙ වහසි බස් නොදෙඩුවත් ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු බොහෝ අවස්ථාවල එවැනි සල්ලිකාර චණ්ඩින්ගේ කෙළිබිමක් නෙමේද?

මේ සියලු කරුණු නිසා අප කළ යුත්තේ මේ මැතිවරණයේ සිටම ඉතාම පළල් ප්‍රගතිශීලී කඳවුරක් ගොඩනැගීමේ කාර්යේ දිගටම නියැලීම.

ශිෂ්ටත්වය ගැන යම් විශ්වාසයක් හෝ ඇති නිදහස් අධ්‍යාපනයේ දරුවනි නැවත සිතන්න.”

-ලියනගේ අමරකීර්ති

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + four =