ඥානසාර හිමිට පළමු දානය තිලංගගෙන්

139

ගලගොඩඅත්තෙ ඥානසාර හිමි සිරගෙයින් නිදහස් කරගැනීමට ජනාධිපතිවරයා සමඟ අවශ්‍ය මූලිකම කටයුතු සිදුකළ තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීවරයාගේ ගේ නිවසට සිරගෙයින් නිදහස් වී පැමිණ තිබේ. ඉන් අනතුරුව ඥානසාර හිමි මන්ත්‍රීවරයා සමඟ ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබදවද සාකච්ඡාවක නිරත විය. මේ අවස්ථාවට තිලංග  සුමතිපාල පවුලේ සාමාජිකයන් ද සහභාගි වී ඇත.

Previous articleදිවයින පුවත පට්ටපල් බොරුවක්
Next articleමෝදිගේ භාරතීය ජනතා පක්ෂයට විශිෂ්ට ජයක්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here