අනුර දෙවන දිනටත් ජනාධිපති කොමිසමට

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර දිසානායක ජනාධිපති කොමිසම විසින් සිදු කර තිබූ කැඳවීමකට අනුව අද (26) දෙවන දිනටත් ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණියේ ය.

රජය්‍ය නිලධාරීන්ට සිදුවූ දේශපාලන පළිගැනීම් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට ඇවන්ට්ගාඩ් අධිපති නිශ්ශංක සේනාධිපති විසින් සිදු කළ පැමිණිල්ලට අනුව අනුර දිසානායක එහි කැඳවා තිබිණි.

මෙම කොමිසමට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූ රජයේ නිලධාරීන්, රාජ්‍ය සංස්ථාවල සේවකයන්, සන්නද්ධ හමුදාවල සහ පොලිස් සේවයේ සාමාජිකයන්ට පමණක් බවත් නිශ්ශංක සේනාධිපති මෙම කාණ්ඩවලට අයත් නොවන බැවින් ඔහුට නීත්‍යනුකූලව කොමිසමට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ කොහැකි බවත් නීතිපතිවරයා පසුගිය 22වනදා එම කොමිසමට දැනුම් දී තිබිණි.

පසුගිය 23 වනදා පළමු වරට එම කොමිසමට ගිය අනුර දිසානායක එම කොමිසමට මෙම පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට ඇති නෛතික බලය ගැන ප්‍රශ්න කර තිබූ අතර අදාල පැමිනිල්ලේ පිටපත්ද ඉල්ලා තිබිණි.

අනුර දිසානායක කිසිදු නීතිඥ සහායක් නොමැතිව තනිවම කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමද විශේෂත්වයකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 4 =