එම්.සී.සී සමාලෝචන කමිටු වාර්තාව අද අගමැතිට

 

MCC සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටුව ‘සහශ්‍රක අභියෝගතා සමායතන’ එහි අවසන් වාර්තාව අද (24) අරලියගහ මන්දිරයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත භාරදෙන ලදී.

මෙම කමිටු වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරියේ දී කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ද නියමිත හෙට (25) දිනයේ දී මෙම කමිටු වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට භාරදීමට නියමිතය.

මෙම කමිටුව’ විසින් MCC ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් මාස 06ක කාලයක් අධ්‍යයනයක නිරත වී ඇත.
ඉන් අනතුරුව සිදු කරන ලද දීර්ඝ අධ්‍යයනයකින් පසුව එම කමිටුව විසින් නිර්දේශ සහිත මෙම වාර්තාව සකස් කර ඇත.
ඇති බව පැවසේ.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිතව මෙම කමිටුව පත්කරනු ලැබීය. එහි සභාපති ලෙස කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් කටයුතු කළේය.

සෙසු සාමාජිකයින් ලෙස ප්‍රවාහන අර්ථ ශාස්ත්‍රඥ ඩී.එස් ජයවීර, ජනාධිපති නීතීඥ නිහාල් ජයවර්ධන සහ වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥ නාලක ජයවීර යන අය කටයුතු කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + 9 =