ශරියා විශ්වවිද්‍යාලය ආණ්ඩුවට ගන්න බැරි බව හිස්බුල්ලා කියයි

මඩකලපුවේ ඉදිකර ඇති පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතනයක් වශයෙන් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ගැසට් කර නොමැති නිසා එය රජයට පවරා ගැනීමේ හැකියාවක් නීත්‍යානුකූලව නොමැති බව එම ආයතනයේ හිටපු සභාපති, නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා පවසයි.

මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික ආයතනයක් බැවින් එය පවරා ගැනීමේ අයිතියක් රජයට නොමැති බව අවධාරණය කළ ආණ්ඩුකාරවරයා සයිටම් ආයතනය එසේ ගැසට් කර තිබුණු බැවින් එය පවරා ගැනීමට ආණ්ඩුවට හැකිවූ බවත් පෙන්වා දුන්නේය.

කෙසේ වෙතත් මෙම විශ්වවිද්‍යාලය ශාරියා නීතිය හෝ ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම් සිදු කරන ආයතනයක් නොවන බවත් තමන් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත ලිපියක් ඉදිරිපත් කරමින් මෙහි ඉගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වන විෂයන් 09ක් පිළිබඳ දැනුම් දී ඇති බවත් එහි කොතැනවත් ශාරියා හෝ ඉස්ලාම් ඉගැන්වීම් ගැන සඳහනක් නොමැති බැවින් මෙය ශාරියා විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට ගෙනයන ප්‍රචාර අසත්‍ය බවත් හිස්බුල්ලා ආණ්ඩුකාරවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × five =