කොවිඩ් අරමුදලට බලෙන් මුදල් කැපීම වරදක් – මානව හිමිකම් කොමිසම

ආණ්ඩුව මගින් ස්ථාපිත කරන ලද කොවිඩ්-19 අරමුදලට රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් කැපීම බලහත්කාරයෙන් සිදු කිරීම කිසිසේත්ම අනුමත නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම අවධාරණය කරයි.

සියලුම අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට සහ පළාත් ලේකම්වරුන්ට එම කොමිසම මගින් ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත්තේ සේවකයන්ගේ ස්ව කැමැත්තෙන් ලබාදෙන්නේ නම් පමණක් එම අරමුදලට වැටුප් කපාගන්නා ලෙසයි. එසේ නොකොට බලහත්කාරයෙන් වැටුප් කපාගැනීමට කටයුතු නොකරන ලෙස එමගින් කොමිසම දැනුම් දී ඇත.

මානව හිමිකම් කොමිසමේ ලේකම් ටී.ඩී.විමලසූරියගේ අත්සනින් මෙම දැනුම් දීම කර ඇත. ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන සෘජු හා වක්‍ර ලෙස සිය සේවකයන්ට බලපෑම් කර ඇති බවත්, විවිධ පෝරම මගින් වැටුප් කපා ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බවත් සදහන් කර ඇති මානව හිමිකම් කොමිසම, ඊට අදාළ පැමිණිලි රැසක් කොමිසමට ලැබී ඇතැයි ද අවධාරණය කර සිටී. එම නිසා කොමිසමේ නිරීක්ෂණය අනුව මෙසේ මුදල් කපාගැනීමට කටයුතු කිරීම වරදක් බවත්, සේවකයන්ට අසමාන ලෙස සැලකීමක් සිදු වන බවත් කොමිසම අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන්ට පෙන්වා දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sixteen − ten =