ජනපති හරි – අජිත් කබ්රාල්

මහ බැංකුවේ ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා කළ ප්‍රකාශය සමග තමන් සම්පූර්ණයෙන්ම එකග වන බව හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් පවසයි.

ජනතාවගේ පාර්ශ්වයෙන් සිතා, මුදල් මණ්ඩලය ගෙන ඇති තීන්දු කණපිට හැරවීමට පසුබට නොවිය යුතු බව ද ඔහු සදහන් කරයි. මහ බැංකුවේ හිතුවක්කාරී ක්‍රියා වැළැක්වීමට නම්, සුදුසු පුද්ගලයන් අදාළ තනතුරුවලට පත් කළ යුතු බව ද හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three − one =