පෙළපාලිවලදී කුඩා දරුවන් ඊට සහභාගී කර ගන්නේ ඇයි දැයි ඇසු ඔබට

අපගේ විරෝධතාවල හෝ පෙළපාලිවලදී කුඩා දරුවන් ඊට සහභාගී කර ගන්නේ මන්දැයි සමහරු විමසත්. ඒ ප්‍රශ්නයට බොහෝ උත්තර අප සතුව තිබෙි. එහෙත් ඊට පෙර අපට කියන්නට ඇත්තේ එවැනි දේ පවසන කිසිදු කෙනෙක් සිය ඡිවිත කාලය තුළ කිසිදු විරෝධයකට සමිබන්ධ නොවී එහි යමි ප්‍රතිපලයක් ලැබුනානමි ඒවා නිහඩවම බුක්ති විදින පිරිස් බවය‍
පහත සදහන් ඡායාරුප විවිධ රටවල මෙි සතියේ පැවති දැවැන්ත විරෝධතාවයන් පවතිමින් තිබියදී ගනු ලැබු ඒවාය. ඒවයේ ඉන්නේ සුප්පු කටෙි ගසා ගත් කුඩා සිගිත්තන්ය. ඔවුහු පෙළපාලි වල පෙරමුණේය. ඒ ඇයි කියා එරට මිනිසුන් අහනවාද අප දන්නේ නැත. කුඩා දරුවන් නොව කිරිබොන සිගිත්තන්ද පෙලපාලිවල ගමන් කරන බව දැන් ඔබට වැටහිය යුතුව තිබෙි

උපාලි ජයසිංහ

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight + 12 =