රාජ්‍ය – නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට මැතිවරණ කොමිසම තදින් !

රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල භාවිතා කළ වාහන රජයේ
සංචිත වෙත ලැබී ඇත්දැයි සොයා බැලීමට මැතිවරණ කොමිසම තීන්දු කර ඇත.

මෙවර මහ මැතිවරණයට රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් රැසක් ඉදිරිපත්ව සිටින බැවින් ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ
කාර්ය මණ්ඩල මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් මෙලෙස රාජ්‍ය දේපොල භාවිතා කිරිම වැලැක්වීම වෙනුවෙන් මෙලෙස
සොයා බලන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය සදහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය හරහා වාර්තාවක් කැදවීමට ද මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇත.
ඊට අමතරව මේ වන විට කැබිනට් මණ්ඩලය නියෝජනය කරන ඇමතිවරුන්ට ඔවුන්ගේ මාධ්‍ය එකකය ඔහුගේ හෝ
ඇයගේ මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් භාවිතා කළ නොහැකි බවට ද මැතිවරණ කොමිසම දැනුම් දී තිබේ. ජනාධිපති,
අගමැති වෙත ලිපි යොමු කරමින් මැතිවරණ කොමිසම මේ බව දැනුම් දී ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමේ ආරංචි පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + seventeen =