ජිවිතයක් බිලිගන්නාතුරු සිට, පැහැරගත්තොත් කොල්ලකෑමේ නීතියට වැඩ අරඹයි

මිරිහාන ලිසිං ආයතනය තුළ සිදු වූ ඝාතනයත් සමඟ කොරෝනා වසංගත සමයේ ලීසීං ණය වාරික ගෙවීමට රජය ලබාදුන් සහන නොසලකා හරිමින් වාහන අත්පත් කරගන්නා සහ දැනටමත් අත්පත් කරගෙන ඇති ලීසිං සහ වෙනත් මුල්‍ය සමාගම් වලට එරෙහිව වාහන සොරකම් කිරීම හෝ කොල්ලකෑම යටතේ නෛතික පියවර ගන්නා ලෙස වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා සියලුම පොලිස්ථානාධිපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

එසේම පසුගියදා රජය ලබාදුන් සහන කාලසීමාව තුලදී ලීසීං ණය වාරික ගෙවීම් පැහැර හැරි බව පවසමින් වාහන අත්පත් කරගෙන ලීසිං මෙන්ම වෙනත් මුල්‍ය සමාගම් විසින් පැමිණිලි කිරීමට පොලිස්ථාන වලට පැමිණිය විට අපරාධ නීතීය යටතේ කටයුතු කරන ලෙසද වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා සියලුම පොලිස්ථානාධිපතිවරුන්ට වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

කෙසේ වෙතත් රජය ලබාදුන් සහන නොසලකා හරිමින් ණය වාරික ගෙවීම පැහැර ඇති බව සදහන් කරමින් වාහන අත්පත් කරගැනීමට ඇතැම් ලීසිං සහ මුල්‍ය ආයතන කටයුතු කරන බවට පැමිණිලි ලැබී ඇති බවද සදහන් කර ඇත.
එසේ තිබියදීත් මෙම දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ජිවිතයක් බිලිගන්නා තුරු සිටියේ මන්දැයි ජනතාව ප්‍රශ්නකරයි.

ලීසීං ණය වාරික ගෙවීම් පැහැර හැරි බව පවසමින් වාහන අත්පත් කරගැනීම සදහා ලීසිං සහ වෙනත් මුල්‍ය සමාගම් වලට එරෙහිව වාහන සොරකම් කිරීම හෝ කොල්ලකෑම යටතේ නෛතික පියවර ගන්නා ලෙසද වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබාදී ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen − 6 =