ඉන්දියාවෙන් එක් දිනකට ආසාදිතයන් 10000 ක්

ඉන්දියාවෙන් අද (12) පස්වරු 5න් අවසන් වූ පැය 24ක කාලයේදී වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ ගණන පළමු වතාවට 10000 ඉක්මවා ගියේය. ඒ 10,956 කි.

ඒ අනුව ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන්ගේ ගණන 2,97,535කි.

ලොව වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණනක් වාර්තා වන රටවල් අතර සිවුවැනි තැනට පත්ව ඇත.

ඉන්දියාවේ වයිරසය ආසාදනය වී සුව වූ ගණන 1,47,195කි. මේ අතර අද පස්වරුව වන විට ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ ගණන 8,498ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen − 14 =