• මාලබේ කොට්ටාව පාරට ඇවිදින දුරින් ඉඩමක්
  • මාලබේ කොට්ටාව පාරට ඇවිදින දුරින් ඉඩමක්
  • මාලබේ කොට්ටාව පාරට ඇවිදින දුරින් ඉඩමක්
  • මාලබේ කොට්ටාව පාරට ඇවිදින දුරින් ඉඩමක්

ID : 5164

මාලබේ කොට්ටාව පාරට ඇවිදින දුරින් ඉඩමක්

Liyanagoda Rd

₨ 1,450,000 (Negotiable)

Type : Sell
Perches/ Square feets : 14.5

Description

LAND FOR SALE PANNIPITIYA LIYANAGODA RD.

පන්නිපිටිය විද්‍යාල හන්දියට සමිපයෙන්

මාලබේ කොට්ටාව ප්‍රධාන පාරට 150m යි .

අඩි 20 පාරට මුහුණලා පිහිටි සියලුම නාගරික පහසුකම් සමගින් ,

පර්චස් 6.50 බිම් කොටස් 2ක්

පර්චසයක් රු 1,450,000/-

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads