• බදුල්ල මහ රෝහල අසල house for sale

ID : 5169

බදුල්ල මහ රෝහල අසල house for sale

₨ 35,000,000 (Negotiable)

Type : Sell
Perches/ Square feets : 10
Bathrooms : 4
Bedrooms : 7

Description

#දෙමහල් නිවසකි.

# හොස්පිටල් එකට විනාඩියක කාලයක්..පාගමනින් යා හැකි දුරක්.?

# ජල විදුලි පහසුකම් පැය 24 තුලම?

# නිරවුල් ඔප්පු සින්නක්කර?

# වාහන 3-4 ක් නවතාගැනීමේ පහසුව.❤️‍?

# මුදල් හදීසියක් නොමැත. ?

# නිවෙස පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක.?

#இரண்டு மாடி வீடு.

# ஒரு நிமிடம் மருத்துவமனைக்கு..நடக்கும் தூரம்.?

# 24 மணி நேரத்திற்குள் தண்ணீர் மற்றும் மின்சார வசதிகள்?

# தீர்வு பத்திரங்கள் இலவசம்??

# 3-4 வாகனங்களை நிறுத்தும் வசதி.❤️‍?

# பண அவசரம் இல்லை. ?

# வீட்டில் ஆய்வு செய்த பிறகு விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.?

#A two-storey house.

# One minute to the hospital..walking distance.?

# Water and electricity facilities within 24 hours?

# Cleared deeds are free??

# Ease of parking 3-4 vehicles.❤️‍?

# There is no money emergency. ?

# Prices can be negotiated after home inspection.?

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads