• නවතම ALKALINE RO Water Filter
  • නවතම ALKALINE RO Water Filter
  • නවතම ALKALINE RO Water Filter
  • නවතම ALKALINE RO Water Filter

ID : 5524

නවතම ALKALINE RO Water Filter

Puttalam

₨ 55,000 (Fixed)

Type : Sell
Second Phone Number : 0761964170

Description

♦️♦️විශේෂ අවුරැදු වාසිය…♦️♦️♦️දැන්        රැ 20000/ ක් අඩුවෙන් සවිකරගන්න♦️♦️♦️ 

අපෙු්ල් 30 දක්වා පමනි♦️♦️♦ පහසු ගෙවිමෙි පදනමට ද  ලබා ගත හැක විමසීම් 0761964170 ♦️♦️♦️දිවයින පුරා අපගේ සේවාවන් ♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

වතුර කොහොමද .

ක්ලෝරින් ද?කිවුල ද ?

මඩ ගතියද ?

සාමාන්‍ය විදියට තියනවාද ?

ජලය පැහැදිලිව පෙනුනාට ජලයේ අපිට නොපෙනෙන ශරීරයට අහිතකර දේවල් වන බැරලොහ ,මඩ කිවුල ,බැක්ටීරියා ඇතුළු විෂබීජ තියනවා .අපේ මෙම ජල පෙරණයේ පෙරණ  05 කින් ජලය පෙරිලා තමයි ⁣අපට දෙන්නේ.

අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය වන ජලයේ තිබිය යුතු ඛනිජ ලවණ එකතු ⁣කර අපට ලබාදෙන එක..

ලීටර් 18 ක ධාරිතාවක් තියනවා.

සාමාන්‍ය මිල 75000/=යි.අවුරැදු වාසිය 55000/= වෙන්නේ.

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads