• ගනිත හපන්නු
  • ගනිත හපන්නු
  • ගනිත හපන්නු
  • ගනිත හපන්නු

ID : 5499

ගනිත හපන්නු

Colombo

₨ 2,450 (Fixed)

Type : Education
Second Phone Number : 0761964170

Description

ඔබෙි දරැවාගෙ ගනිත හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ මනෝවිද්‍යාත්මක පැකේජය 💢💢💢💢💢💢💢 

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙ අධ්‍යාපනවෙිදි උපාධිධාරීන් ගෙ ඉදිරිපත් කිරීම 💢💢💢

DVD නොමිලේ 💥💥💥

දින 05ක💥💥💥Zoom online පුහුනුව නොමිලේ 

පාඩම් මතක තබා ගැනීමේ මනෝවිද්‍යාත්මක විධි ඇතුළත් පොතක් නොමිලේ 💥💥💥

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads