• ඇස් කණ්නාඩි
  • ඇස් කණ්නාඩි
  • ඇස් කණ්නාඩි
  • ඇස් කණ්නාඩි
  • ඇස් කණ්නාඩි

ID : 5154

ඇස් කණ්නාඩි

₨ 6,500 (Negotiable)

Type : Sell
Second Phone Number : 0719006953

Description

සේන ඔප්ටිකල්  සාධාරණ මිල ගණන් යටතේ  #ඇස් කණ්නාඩි #අව් කණ්නාඩි #පරිගණක කණ්නාඩි #කියවීමේ කණ්නාඩි  **ඉතා හොද සේවාක් සමග ඉතා අඩු මිල ගණන් යටතේ ඔබට ලබාගත හැක!  frame and lense එකට යන්නෙ රුපියල් 6500/-වගේ මුදලක්….  ඔබට කැමති ඕනෑම් වර්ගයේ frames අපි ලග ඇත.වගකිමක් සහිතව.@ අදම අමතන- 0719006953

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads