• අඟල් 24 TV එකක් ඉක්මනින් විකිණීමට

ID : 1826

අඟල් 24 TV එකක් ඉක්මනින් විකිණීමට

PILIYANDALA

₨ 21,500

Type : Sell

Description

නිවසේ භාවිතා කළ LED TV එකක් මුදල් හදිස්සියක් සදහා ඉක්මනින් විකිණීමට ..

හොදටම ඇත.ඩැමේජ් නැත

 

 

Unlimited Free Ads for Any Category .

Reasonable Membership Plans for any Business.

Affordable Ad Promotion Packages for Featured  & Bump up ads.

 

Lankaweb.lk

 

The Fastest Growing Free Classified Website in Sri Lanka .
 
WhatsApp

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  • Use a safe location to meet seller
  • Avoid online cash transactions
  • Beware of unrealistic offers
  • Don't share sensitive information (credit/debit card details, OTP)

 

 

Promote ad with Lankaweb

Advertisement

Featured Ads